Wat houdt Intuïtieve coaching in? 

Het kan zijn dat op basis van een reading blijkt dat er behoefte is aan een coachingssessie.

Of dat je direct, zonder een reading, met een coachingsvraag komt.

Door het stellen van vragen tijdens de coachingssessie breng ik je terug naar je essentie en verbinding met wie je in wezen bent.  We gaan naar de kern van waar de vragen liggen. Waar heb je behoefte aan, hoe kun je dat herkennen, maar veel belangrijker: hoe kun je het inzetten om jezelf te verstevigen en jezelf niet tekort te doen? Hoe doorbreek je patronen die steeds weer op je pad komen? Zie en (her)ken je je eigen (kern)kwaliteiten? Welke stappen zijn er nodig? Welke keuzes wil je maken?

 

Een (familie)opstelling of systemische opstelling, wat is dat?

Soms helpt het om aanvullend een "opstelling" te doen. Dat is een krachtige manier om snel zicht te hebben op de lijnen in je leven; de verbindingen binnen een organisatie (familie, werk, vriendenkring) of systeem. Deze verbindingen bepalen voor een deel jouw leven en ook wie je nu bent. Met een opstelling kun je expliciet maken welke dynamieken er zijn in jouw systeem van herkomst, of bijvoorbeeld binnen je huidige familiesysteem. Wat was/is je plaats binnen dat systeem? Ook wordt duidelijk wat de invloed is van het grotere geheel op jou als mens. Sta je op de goede plek? Belast iets je? Hoe verander je dat, welke beweging is er nodig? We kijken dan naar de dynamiek tussen mensen onderling zoals bv. in familieverband, relaties of je werkkring. Bij zo'n opstelling binnen de 1-op1-coaching maak ik gebruik van een visualisatie, "tafelopstelling" of  "vloerankers". Door een opstelling worden oude patronen helder en relevante thema's zichtbaar en duidelijk. Je kunt je weer gezien en gehoord voelen. Hoe fijn is dat!

 

"Intuïtie is weten zonder te weten hoe je het weet" - Buddha