Wat houdt Intuïtieve coaching in? 

Je hebt een (coachings)vraag of krijgt deze nog niet helemaal helder. Door het stellen van vragen tijdens de coachingssessie gaan we naar de kern van waar de vragen liggen. Waar heb je behoefte aan, hoe kun je dat herkennen, maar veel belangrijker: hoe kun je het inzetten om jezelf te verstevigen en jezelf niet tekort te doen? Hoe doorbreek je patronen die steeds weer op je pad komen? Zie en (her)ken je je eigen (kern)kwaliteiten en je krachtige energie? Welke stappen zijn er nodig? Welke keuzes zie je, en belangrijker: welke wil je maken?

 

Een Familieopstelling, wat is dat?

Een Familieopstelling is een krachtige methodiek om snel zicht te hebben op de lijnen in je leven; de verbindingen binnen een organisatie (familie, werk, vriendenkring) of systeem. Deze verbindingen bepalen voor een groot deel jouw leven en ook wie je nu bent. Het legt de onbewuste lijntjes bloot en je belééft die onbewuste verbanden. Met een opstelling wordt duidelijk welke dynamieken er zijn in jouw systeem van herkomst, of bijvoorbeeld binnen je huidige familiesysteem. Wat was/is je plaats binnen dat systeem? Ook wordt duidelijk wat de invloed is van het grotere geheel op jou als mens. Sta je op de goede plek? Is er iets dat jou steeds belast? Zijn er terugkerende patronen? Hoe verander je dat, welke beweging is er nodig? We kijken dan naar de dynamiek tussen mensen onderling zoals bv. in familieverband, relaties of je werkkring.

 

Hoe?

Bij een Familieopstelling brengt de vraaginbrenger één vraag in. Die vraag stellen we op. We werken met representanten. Je hoeft dus niet je familie mee te nemen. De representanten staan voor iets of iemand dat cq die belangrijk is binnen dat thema of die vraag. Zij geven de informatie terug die zij ervaren, waarmee de vraaginbrenger meer en vaak verrassende inzichten krijgt in de situatie of met betrekking tot die centrale vraag. Ook als representant kan het je heldere inzichten verschaffen over jouw eigen thema('s).

 

Een Organisatieopstelling, wat is dat?

Bij een Organisatieopstelling gaat het om inzicht te krijgen in jouw plaats binnen het team of binnen het organisatiesysteem. Sta je op de goede plaats; welke effecten heeft de dynamiek van het team of de organisatie op jou, hoe liggen de verhoudingen. Het raakt aan waar je schittert, waar je je het best op je plek voelt of waar je mogelijk vastloopt. Wat is de systemische functie van de leden van het team, van ieder in het geheel? Als je stevig op je plek staat kun je waardevolle doelen voor jezelf en de organisatie halen, richt je je energie op zaken waar je invloed op hebt en zet je je krachten en talenten nuttig in.

 

Hoe?

Jij en je team formuleren een thema of vraag die jullie tegen het licht willen houden, waar je inzicht in wilt. Het thema stellen wij op; de teamleden verkennen in "het veld" waarin zij zich bewegen, wat hun plek is, hun rol is, welke mogelijke blokkades er zijn, wat er ontbreekt, waar de energie stagneert en waar het stroomt. Hoe is het met de samenwerking? Door beweging en door waar te nemen hoe het team er voor een ieder uitziet (en vanuit de verschillende individuele perspectieven belicht) kan er veel duidelijk worden en kan het inzicht de eerste (hulp)stap zijn naar verandering, versteviging van het team en het formuleren van een gezamenlijke focus of doel.

 

Bij een opstelling binnen de 1-op1-coaching maak ik gebruik van een visualisatie, "tafelopstelling" of  "vloerankers". Door een opstelling worden oude patronen helder en relevante thema's zichtbaar en duidelijk. Je kunt je weer gezien en gehoord voelen. Hoe fijn is dat!

"Intuïtie is weten zonder te weten hoe je het weet" - Buddha